NPS (Net Promoter Score)

Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng NPS

Trong bài trước, hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ eSmile chúng tôi đã đề cập đến khái niệm và phương thức Quản trị trải nghiệm khách hàng (CEM). Tuy nhiên, không đo lường được chỉ số này thì việc …

Loading...

Call Now