Các chỉ số kinh tế

4 nguyên tắc thiết kế trải nghiệm khách hàng

Ngày nay, trải nghiệm dịch vụ trở thành yếu tố không thể tách rời trong hành trình mua sắm khách hàng (Consumer Journey Map). Khách hàng trả tiền cho một món hàng không đơn thuần vì giá trị của …

Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng NPS

Trong bài trước, hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ eSmile chúng tôi đã đề cập đến khái niệm và phương thức Quản trị trải nghiệm khách hàng (CEM). Tuy nhiên, không đo lường được chỉ số này thì việc …

Loading...

Call Now