Tin tức

Chỉ số nỗ lực của khách hàng – Customer Effort Score (CES)

Matthew Dixon – Nhà kinh tế học nổi tiếng với cuốn sách “The Challenge Customer” đã nói: “Để khách hàng trung thành với thương hiệu, doanh nghiệp cần tìm ra những phương thức nhằm loại bỏ sự trở ngại, giảm nỗ lực của khách hàng”. Làm cách nào để …

Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng NPS

Trong bài trước, hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ eSmile chúng tôi đã đề cập đến khái niệm và phương thức Quản trị trải nghiệm khách hàng (CEM). Tuy nhiên, không đo lường được chỉ số này thì việc quản lý sẽ không hề dễ dàng. Và đó là …

Loading...

Call Now